Monitor exportkredietverzekeringen 2021

In de jaarlijkse Monitor exportkredietverzekeringen (ekv) wordt een nadere toelichting gegeven op de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van de ekv. Dit is de vierde monitor die met de Tweede Kamer gedeeld wordt.

Monitor exportkredietverzekeringen 2021 (PDF | 17 pagina's | 420 kB)