Rapportage onderzoek algemene erfpachtbepalingen

Dit rapport bevat een analyse van algemene erfpachtbepalingen van 24 gemeenten en van een inventarisatie onder gemeenten en kredietverstrekkers over hun visie op erfpacht.

Rapportage onderzoek algemene erfpachtbepalingen (PDF | 68 pagina's | 1,8 MB)