Beleidspijlers Fietsveiligheid

De beleidspeilers fietsveiligheid zijn de 1e stap naar een meerjarenplan fietsveiligheid. Een nieuw landelijk fietsveiligheidsbeleid voor het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid.

Beleidspijlers Fietsveiligheid (PDF | 20 pagina's | 1,7 MB)