Infrastructuur gereed voor slimme voertuigen; Kostenraming aanpassen markering en snelheidsborden

Royal HaskoningDHV heeft onderzocht wat de kosten zijn van de benodigde aanpassingen in de infrastructuur (markering/belijning en snelheidsborden) voor het optimaal functioneren van rijhulpsystemen (LKA en ISA).

Infrastructuur gereed voor slimme  voertuigen; Kostenraming aanpassen markering en snelheidsborden (PDF | 20 pagina's | 667 kB)

Het wegnemen van mogelijke verwarrende situaties door het aanpassen van de bebording in heel Nederland kost naar schatting maximaal €10 miljoen. De situaties doen zich voor op het hoofdwegennet en op het onderliggende wegennet. Het aanpassen van de wegmarkering kan in de reguliere beheers- en onderhoudsplannen en leidt dan naar verwachting niet tot significant hogere kosten. 

Daarnaast zijn scenario’s uitgewerkt voor snellere aanpassing, die worden op dit moment niet aanbevolen. Meer onderzoek is vereist om vast te stellen of het aanpassen daadwerkelijk bijdraagt aan een (nog) betere detectie van de infrastructuur door rijhulpsystemen.