Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving

Het ministerie van IenW heeft om een advies gevraagd voor een nadere afbakening van verpakkingen die in de Single-use plastics (SUP)-Richtlijn onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik komen te vallen. Het adviesrapport bevat beslisbomen, definities en voorbeelden om de reikwijdte nader te definiëren.

Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving (PDF | 79 pagina's | 1,6 MB)