AI Impact Assessment

Het AI Impact Assessment (AIIA) is een hulpmiddel voor het maken van afwegingen bij het inzetten van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in een project. Het AIIA dient als instrument voor het gesprek en het vastleggen van het denkproces zodat onder andere de verantwoording, kwaliteit en reproduceerbaarheid worden vergroot.

Copy Animatie

AI Impact Assessment

Je wilt Artifical Intelligence inzetten voor jouw project. Dat kan! Maar, hoe werkt AI precies en wat zijn de risico’s? AI voegt mensachtige vaardigheden toe aan technische systemen, zoals redeneren, leren, plannen en suggesties doen. Je wilt vooraf goed uitzoeken welke kansen de inzet van AI biedt en wat mogelijke gevolgen zijn.

Daarom ontwikkelde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het AI Impact Assessment (AIIA). Het assessment helpt je na te denken over alle effecten van AI-systemen.

Het AIIA combineert meerdere raamwerken, zoals AVG-wetgeving, NEN- en ISO-normen en de Europese AI Act. Het assessment helpt je rekening te houden met wat er mag en kan.

Stel dat een werkgever AI wil inzetten om sollicitanten te selecteren. Het bedrijf gebruikt een dataset over goed-presterende werknemers als input voor het algoritme. Is daar iets mis mee?
Tot nu toe werken meer mannen dan vrouwen in hoge functies bij het bedrijf. Vrouwen worden hierdoor onterecht aangemerkt als minder geschikt voor hoge functies. Je moet aannames doen als je AI gebruikt. Maar, controleer of de aanname klopt. Het algoritme mag niet discrimineren. Neem maatregelen om dit te voorkomen, monitoren en eventueel bij te stellen.

Met het AIIA let je op de technische werking, op data en privacy en op risico’s waar het AI-systeem toe leidt. Ten slotte ondersteunt het AIIA bij het afleggen van verantwoording, zowel binnen de organisatie als naar de samenleving.

Wil je meer weten over dit hulpmiddel? Zoek dan naar ‘AI impact assessment’ op Rijksoverheid.nl.