Een onderzoek naar de rollen, posities, taken en verantwoordelijkheden van partijen in de cliëntondersteuning

Benodigde afspraken tussen gemeenten en zorgkantoren.

Een onderzoek naar de rollen, posities, taken en verantwoordelijkheden van partijen in de cliëntondersteuning (PDF) | 33 pagina's | (663,13 KB)