Het pre-COOL cohort tot en met groep 8

Het rapport doet verslag van het pre-COOL onderzoek. Dit is een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek is gestart in 2009.

Het pre-COOL cohort tot en met groep 8 (PDF | 204 pagina's | 2,1 MB)