Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg

De contourennota schetst de vernieuwing van de organisatiestructuur en samenwerking van vaste veiligheidspartners als de veiligheidsregio’s, gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en politie bij risico’s en crises. Daarnaast gaat deze in op de veranderingen in de brandweerzorg.

Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg (PDF | 31 pagina's | 875 kB)