Resultaten botsproeven

Een beschrijving van de resultaten van de ‘botsproeven’ die de afgelopen periode plaatsvonden in de gemeenten Utrecht, Zwolle en Doetinchem. Dit hield in dat er meerdere gesprekken zijn geweest met verschillende lokale partijen waarbij gesproken is over de gevolgen van het reguleren van middenhuur.

Resultaten botsproeven (PDF | 3 pagina's | 149 kB)