Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 t/m 2026

Actieprogramma van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het actieprogramma schetst de belangrijkste thema’s voor de  aanpak van criminaliteit in het bedrijfseven voor de jaren 2023-2026. Het biedt concrete maatregelen waar overheid en bedrijfsleven gezamenlijk mee aan de slag gaan.

Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023 t/m 2026 (PDF | 24 pagina's | 1,2 MB)