Foute huurders

Het rapport doet in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar de mogelijkheden en meerwaarde van informatiedeling rond crimineel pandgebruik.

Foute huurders (PDF | 163 pagina's | 1,7 MB)