Transitieplan Van zib-compliance naar hergebruik van zorginformatie

6 Kernthema’s moeten in onderlinge samenhang leiden tot meer hergebruik van zorginformatie door meer zibcompliance.

Transitieplan Van zib-compliance naar hergebruik van zorginformatie (PDF | 98 pagina's | 1,2 MB)