Bijlage 1: verdeelsleutel noodopvang ontheemden uit Oekraïne

Bijlage bij de Verzamelbrief opvang Oekraïne. De bijlage bevat de formule voor het totaal aantal benodigde opvangplekken per veiligheidsregio.

Bijlage 1: verdeelsleutel noodopvang ontheemden uit Oekraïne (PDF | 2 pagina's | 243 kB)