Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar advies Studiegroep Grondwater

Rapport van de Studiegroep Grondwater. Het rapport brengt de (grondwater) opgaven in kaart, analyseert wat nodig is om te komen tot duurzame instandhouding van grondwatervoorraden en komt met aanbevelingen voor verbetering.

Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar advies Studiegroep Grondwater (PDF | 117 pagina's | 3,7 MB)