Resultaten quick scan natuurdoelanalyses

Voor ieder in het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (programma SN) opgenomen Natura 2000-gebied wordt een natuurdoelanalyse opgesteld.

Resultaten quick scan natuurdoelanalyses (PDF | 8 pagina's | 733 kB)