Bijlage 4: Overlegstructuur bodem en ondergrond

Bijlage (E) bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat een voorstel voor de herziening van de structuur voor het overleg over bodem en ondergrond tussen het Rijk, het Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).2

Bijlage 4: Overlegstructuur bodem en ondergrond (PDF | 4 pagina's | 814 kB)