Samenvattingen deelrapporten Tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

Hier vindt u samenvattingen van de deelrapporten die horen bij het eindrapport van de Tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (commissie-Hendriks).

Commissiesamenvatting deelrapport 1: Slachtoffers aan het woord (PDF | 2 pagina's | 447 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 2: Brieven van slachtoffers (PDF | 2 pagina's | 469 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 3: In gesprek met therapeuten over georganiseerd sadistisch misbruik (PDF | 2 pagina's | 436 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 4: Overzicht van onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen (PDF | 2 pagina's | 439 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 5: Beeldmateriaal van seksueel misbruik van minderjarigen (PDF | 2 pagina's | 464 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 6: Neurowetenschappelijke en psychologische inzichten met betrekking tot geheugen, trauma en dissociatie (PDF | 2 pagina's | 339 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 7: Beschuldigingen van seksueel misbruik en twijfels aan herinneringen (PDF | 2 pagina's | 459 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 8: Mediaberichten over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen (PDF | 2 pagina's | 444 kB)

Commissiesamenvatting en toevoeging deelrapport 9: Dwingende controle, extreme beïnvloeding en desinformatie in relatie tot Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (PDF | 9 pagina's | 498 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 10: Georganiseerd ritueel misbruik. Een sociaalwetenschappelijke analyse (PDF | 2 pagina's | 458 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 11: Meldingen van ritueel (satanisch) misbruik van minderjarigen bij organisaties (PDF | 2 pagina's | 339 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 12: Politieregistraties (PDF | 2 pagina's | 454 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 13: De beoordeling van aangiften met aspecten van ritueel misbruik door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) (PDF | 2 pagina's | 349 kB)

Commissiesamenvatting deelrapport 14: Rechtszaken en aangiftes van georganiseerd sadistisch misbruik bij minderjarigen (PDF | 1 pagina | 324 kB)