Onderzoek naar positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening

Dit rapport onderzoekt op welke manier de professionele rol en positie van de dierenarts en het stelsel van de kwaliteitsborging van de diergeneeskundige beroepsuitoefening kunnen worden versterkt. Aanleiding voor het onderzoek is de toegenomen complexiteit van het werk van dierenartsen en de afweging daarbij van verschillende belangen zoals diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Onderzoek naar positie en rol dierenarts en kwaliteitsborging diergeneeskundige beroepsuitoefening (PDF | 88 pagina's | 3,5 MB)