Nulmeting HRS NL

Nulmeting naar de locaties en technische vereisten van waterstoftankstations. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de ontwikkeling van een subsidieregeling voor waterstofvoertuigen en waterstoftankstations. Daarom heeft het ministerie een nulmeting laten uitvoeren naar de locaties en technische vereisten van al gerealiseerde en nog in ontwikkeling zijnde waterstoftankstations. Deze nulmeting moet bijdragen aan het opstellen van de criteria van de subsidieregeling.