De gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt

In dit rapport worden de gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) beschreven.