Rapport Oberon QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting Wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen

Het rapport bevat een quickscan naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Het gaat om een representatieve steekproef onder schoolgebouwen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Het doel is meer inzicht te krijgen in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en onderwijsadaptiviteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek.

QuickScan kwaliteit onderwijshuisvesting: wat is de kwaliteit van onze schoolgebouwen? (PDF | 47 pagina's | 7,1 MB)