Verkenning impact CO2-sturing onder RED3

Notitie van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De notitie onderzoekt de impact (invloed) van het overstappen op een systeem voor vervoer dat op CO2- emissiereductie stuurt.

Verkenning impact CO2-sturing onder RED3 (PDF | 5 pagina's | 93 kB)