Rapport Veilig Melden - ministerie van Buitenlandse Zaken

Het bevorderen van integriteit en sociale veiligheid staat hoog op de agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onmisbaar voor het goed functioneren van ons ministerie. Elke collega, waar ook ter wereld, verdient een veilige werkomgeving. Als werkgever willen en moeten wij daarin voorzien. Het is de ambitie van BZ om het beleid op het gebied van integriteit en sociale veiligheid te blijven ontwikkelen en verbeteren. Om beter inzicht te krijgen in welke stappen we nog moeten zetten in de preventie van en het omgaan met integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag, is de meldingsbereidheid op deze terreinen bij ons ministerie vorig jaar onderzocht door het onderzoeksbureau Governance & Integrity.

Rapport Veilig Melden - ministerie van Buitenlandse Zaken (PDF | 60 pagina's | 898 kB)