Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland

Beleidsagenda om te bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. Samen bouwen aan betaalbaar wonen in een leefbare wijk.

Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland (PDF | 24 pagina's | 15,5 MB)