GALA - Gezond en Actief Leven Akkoord

Gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS werken samen aan een gezond en actief leven voor iedereen. In het GALA-akkoord staat hoe in 2040 een gezonde generatie opgroeit in een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk. En welke stappen gezet worden om dat te bereiken.

GALA -Gezond en Actief Leven Akkoord (PDF | 53 pagina's | 1,7 MB)

Iedereen moet dezelfde kansen krijgen om gezond op te groeien en te leven. Van de eerste 1000 dagen in het leven tot aan vitaal ouder worden. Voor kwetsbare groepen is een bijzondere aanpak nodig: ongelijk investeren voor meer gelijke kansen. De partners binnen het GALA werken samen aan de volgende doelen:

De doelen zijn alleen met lokale en regionale samenwerking te bereiken. Tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ook GGD en RIVM. Zij delen regionale, domeinoverstijgende kennis en monitoren de behaalde resultaten. Zo kan een regionale preventie-infrastructuur opgebouwd worden.