Horizontaal verantwoorden in het Sociaal Domein

Onderzoek naar de voorwaarden voor een succesvolle toepassing van passend verantwoorden en daarmee horizontaal toezicht. De toepassing is gericht op samenwerking in de praktijk in het Sociaal Domein (Jeugdwet en Wmo 2015) en er zijn mogelijkheden voor een opschaling naar landelijk niveau door de formulering van standaarden.