Urenuitbreiding in het primair onderwijs

Eindverslag van pilot naar kansen, belemmeringen en aanpak van urenuitbreiding voor leraren in het primair onderwijs. Bij het onderzoek is er door stichting Het Potentieel Pakken een aanpak gemaakt met instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen met het thema 'meer uren werken'. In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal.

Rapport: Urenuitbreiding in het primair onderwijs - kansen, belemmeringen en aanpak (PDF | 32 pagina's | 1,5 MB)

Bijlage 1: Handleiding - Zelf aan de slag met het thema urenuitbreiding binnen jouw  schoolbestuur en school (PDF | 3 pagina's | 254 kB)

Bijlage 2: Informatiepakket voor schoolleiders en HR - De kansen rondom urenuitbreiding (PDF | 7 pagina's | 268 kB)

Bijlage 3: Informatiepakket voor onderwijsprofessionals - Urenuitbreiding ook iets voor jou? (PDF | 2 pagina's | 236 kB)

Bijlage 4: Handleiding voor schoolleiders voor het voeren van het goede gesprek over passende aanstellingsgrootte (PDF | 13 pagina's | 535 kB)

Bijlage 5: HR-checklist - Urenuitbreiding borgen in HR-strategie, -beleid en -processen (PDF | 1 pagina | 182 kB)

Er zijn veel manieren om als school of bestuur met het tekort aan leraren om te gaan. Een gemiste kans is dat er binnen het onderwijs veel deeltijdbanen zijn. En uit onderzoek in het primair onderwijs blijkt dat 15% van de leraren positief tegenover meer uren werken staat. Maar hoe ga je als bestuurder of schoolleider dat gesprek aan? Met dit in het achterhoofd is er door Stichting Het Potentieel Pakken samen met 3 schoolbesturen en 9 scholen onderzoek gedaan en een aanpak ontwikkeld om in schoolorganisaties aan de slag te gaan met het thema ‘meer uren werken’.

In de aanpak staat het goede gesprek tussen schoolleiders en leraren centraal. Met als doel om leraren bewust te laten kiezen over hoeveel uren ze willen werken. Het is belangrijk om bij elke leraar rekening te houden met persoonlijke wensen en de thuissituatie. Wees als school of bestuur dus flexibel. Een deel van de leraren in dit traject is bijvoorbeeld bereid een dag extra te werken als ze eerst de eigen kinderen naar school kunnen brengen of als er de ruimte is om een aantal snipperdagen op te nemen.

In de aanpak zijn een aantal instrumenten ontwikkeld die bestuurders, HR-medewerkers en schoolleiders helpen om in de eigen organisatie met het thema ‘meer uren werken’ aan de slag te gaan:

  • Een HR-checklist om het thema meer uren werken in te bedden in beleid en processen;
  • Informatiepakketten voor schoolleiders en onderwijspersoneel met daarin heldere informatie over meer uren werken;
  • Een handleiding ‘Het goede gesprek’ met handvatten en tips om zowel in teamverband als 1-op-1 het gesprek te voeren over een passende aanstellingsgrootte;
  • Een handleiding met meer informatie over de instrumenten waarmee scholen zelf aan de slag kunnen.

Alle instrumenten zijn ook te vinden op het portaal van stichting Het Potentieel Pakken. Updates van de aanpak of de instrumenten komen op dit portaal te staan.