Sectorplan Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10

Plan van aanpak van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland. Het plan richt zich op de aanpak van fijnstofuitstoot door de pluimveehouderij. Het richt zich zowel op landelijke regelgeving als op een specifieke gebiedsgerichte aanpak voor 'hotspots' waar de uitstoot het grootst is.

Sectorplan Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof PM10 (PDF | 27 pagina's | 754 kB)