Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2022

Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport bevat een verslag over de naleving van de milieuregels en de geluidsnormen door de exploitant en de gebruikers van Maastricht Aachen Airport (MAA) in 2022.

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2022 (PDF | 19 pagina's | 380 kB)