Actualisering beleidskader ten aanzien van de verwerking van gebruikte splijtstof

Onderzoeksrapport van de Nuclear Research and Consultancy Group (NRG). De NRG onderzocht of voor het opwerken van verbruikte splijtstof nog steeds geldt dat de gevolgen voor milieu, veiligheid en proliferatie vergelijkbaar zijn met die voor directe opslag.

Actualisering beleidskader ten aanzien van de verwerking van gebruikte splijtstof (PDF | 57 pagina's | 1,7 MB)