Afschrift brief opvolging uitspraak gerechtshof d.d. 14 februari 2023 inzake gebruik etniciteit in selectiebeslissingen tijden MTV-controles

Afschrift van de brief van de Directeur-generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Commandant der Koninklijke Marechaussee Luitenant-Generaal. De brief gaat over de instructie aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) over het niet gebruiken van etnische kenmerken  tijdens Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) controles. Aanleiding is een uitspraak van het gerechtshof over het hoger beroep over etnisch profileren door de KMar.

Afschrift brief opvolging uitspraak gerechtshof d.d. 14 februari 2023 inzake gebruik etniciteit in selectiebeslissingen tijden MTV-controles (PDF | 2 pagina's | 412 kB)