Artikel 12-rapport Vlissingen 2021-2022

Rapport naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Vlissingen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds over begrotingsjaren 2021 en 2022.

Artikel 12-rapport Vlissingen 2021-2022 (PDF | 230 pagina's | 1,8 MB)