Een herijkte visie op de PGO

In dit document wordt de visie gepresenteerd op hoe de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) meerwaarde krijgt voor gebruikers en in het zorgproces.

Een herijkte visie op de PGO (PDF | 41 pagina's | 402 KB)