Beleidskader Wmo-toezicht - kwaliteitstoezicht

Analyse over het Wmo-toezicht, benoemde knelpunten in de huidige uitvoeringspraktijk en voorstellen voor verbetering.

Beleidskader Wmo-toezicht - kwaliteitstoezicht (PDF) | 26 pagina's | (430,38 KB)