Toezicht Sociaal Domein Verantwoording 2021-2022

Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en Nederlandse Arbeidsinspectie.

Toezicht Sociaal Domein Verantwoording 2021-2022 (PDF) | 9 pagina's | (274,21 KB)