Monitoringsrapportage beoordeling aanvragen studiejaar 2021/2022 in 2022 Subsidieregeling praktijkleren

De monitoringsrapportage geeft inzicht in het aantal ingediende en beoordeelde aanvragen voor subsidies voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen bij bedrijven. Het gaat om het studiejaar 2021/2022.

Monitoringsrapportage beoordeling aanvragen studiejaar 2021/2022 in 2022 Subsidieregeling praktijkleren (PDF |27 pagina's |1,5 MB)