Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2

Het klimaat in Nederland verandert. We ervaren vaker hittestress, meer wateroverlast, droogte en overstromingen. We kunnen onze leefomgeving, dorpen en steden hierop beter voorbereiden. Dit heet klimaatadaptatie. De natuur kan hierbij goed helpen, maar daarvoor is ruimte nodig. Hoe kun je dat doen in Nederland waar ruimte altijd schaars is?

Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland - versie 2 (PDF | 46 pagina's | 3,4 MB)

Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar en schuifbaar (PDF | 1 pagina | 77 kB)

Bijlage 1: Gebiedscanvas - invulbaar (PDF | 1 pagina | 77 kB)

De werkwijze 'Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland' helpt om in relatief korte tijd een overzicht te maken van de belangrijkste vraagstukken op het snijvlak van het stedelijke domein en het omliggende landelijke gebied. Zo krijgen gemeentes, waterschappen en andere initiatiefnemers inzicht in hoe ze klimaatadaptatie met natuur kunnen combineren met andere ruimtelijke opgaves, zoals toekomstbestendige landbouw en ruimte voor sport en recreatie.

Gebiedscanvas

Organisaties die samenwerken in een gebied gaan aan de slag met 8 bouwstenen. Met behulp van deze bouwstenen krijgt iedereen in beeld wat de identiteit en kenmerken van een bepaald gebied zijn, welke opgaves er spelen én welke oplossingen mogelijk zijn. Daarbij worden belangrijke 'lagen' in de omgeving in kaart gebracht zoals bodem, water en huidig gebruik van de ruimte. De informatie die met de bouwstenen wordt verzameld, komt bijeen in een overzichtelijk gebiedscanvas. Er wordt toegewerkt naar een top-3 aan natuurlijke groen-blauwe oplossingsrichtingen die bijdragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en andere opgaves.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken om heel Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben ingericht. Gemeenten hebben klimaat-stresstests uitgevoerd en veel aandacht gaat uit naar noodzakelijke adaptieve maatregelen in de stad, langs rivieren en in natuurgebieden.