Handhavingscontroles Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

De rapportage geeft de uitkomsten weer van de handhavingscontroles die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2022 heeft uitgevoerd bij bedrijven die gebruik maakten van de Subsidieregeling Praktijkleren. De rapportage vergelijkt de resultaten met de handhavingscontroles in de 4 studiejaren daarvoor.

Handhavingscontroles Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021 (PDF | 23 pagina's |1,6 MB)