Overzicht van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen voor de 2e tranche

De bijlage bevat een overzicht per provincie en gemeente van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen voor de 2e tranche van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid onder de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023.

Overzicht van medeoverheden die een rijksbijdrage hebben ontvangen voor de 2e tranche (PDF | 5 pagina's | 137 kB)