Kostendoorrekening centraal pakket

Deze kostennotitie richt zich op de doorrekening van het centrale beleidspakket. In het centrale beleidspakket zijn maatregelen opgenomen die noodzakelijk lijken om de gestelde klimaatdoelen te behalen. 

Kostendoorrekening centraal pakket (PDF | 9 pagina's | 277 kB)