Stand van zaken aanbod onderwijsroute asielstatushouders

Dit onderzoek geeft een overzicht van de huidige stand van het aanbod van de leerroute onderwijsroute in Nederland.

Stand van zaken aanbod onderwijsroute asielstatushouders