Onderzoek financiering (pakket)reissector

De financieringsstructuur van de reissector is grotendeels gebaseerd op voorfinanciering op basis van aanbetalingen door consumenten en vooruitbetalingen aan leveranciers in binnen- en buitenland. Dit rapport onderzoekt hoe de financieringsstructuur van de pakketreissector minder kwetsbaar kan worden gemaakt voor crises, waarbij langdurig niet of nauwelijks gereisd kan worden.