Samenvatting consultatiedocument Balanced Approach procedure Schiphol

Het consultatiedocument geeft een overzicht van de maatregelen voor de nieuwe balanced-approach procedure voor luchthaven Schiphol en de start van de consulatatie (raadpleging) hierover. Het gaat om vermindering van de geluidshinder van de luchthaven Schiphol. Het document geeft alle belanghebbenden de mogelijkheid om op de voorgenomen maatregelen te reageren.

Samenvatting consultatiedocument Balanced Approach procedure Schiphol (PDF | 5 pagina's | 70 kB)