Procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid- Nederland

Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het evalueert de toepassing van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) op de wateroverlast in juli 2021.

Procesevaluatie afhandeling waterschade Zuid- Nederland (PDF | 78 pagina's | 1,4 MB)