De potentie van splitsen en optoppen

Dit rapport beschrijft het resultaat van een eerste verkenning naar de potentie van het splitsen en optoppen van de bestaande woningvoorraad.

De potentie van splitsen en optoppen (PDF | 72 pagina’s | 2,6 MB)