Onderzoeksrapport Ondernemingspaspoort

Het doel van het Ondernemingspaspoort (OP) is om het oprichtingsproces van een onderneming en het handelen in het economisch verkeer eenvoudiger te maken door de processen verdergaand te digitaliseren en daarbij gebruik te maken van Self Sovereign Identities. 

Onderzoeksrapport Ondernemingspaspoort

In dit rapport zijn de belangrijkste juridische, technische en algemene vragen beantwoord, die voortkwamen uit de eerder opgeleverde onderzoeksagenda van het Programma Ondernemingspaspoort. De antwoorden zijn nodig om te komen tot de daadwerkelijke ontwikkeling van het OP.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van een consortium van de Dutch Blockchain Coalition, Belastingdienst, Kamer van Koophandel, ABN AMRO en de De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.