Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

Het rapport gaat over het onderzoek naar het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs.