Advies Landsadvocaat over Wet collectieve warmtevoorziening

Advies van de Landsadvocaat over de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw), dat onder meer de exploitatie van warmtenetten zal reguleren.

Advies Landsadvocaat over Wet collectieve warmtevoorziening (PDF) | 10 pagina's | (5,0 MB)