Eindrapportage Gedragsanalyse verduurzaming MKB

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een gedragsonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de motieven en drempels van mkb’ers om te verduurzamen. En om erachter te komen waar nog kansen liggen om verder verduurzamen. Het onderzoek richt zich op mkb’ers met 10 tot 250 medewerkers die vallen onder de informatieplicht energiebesparing.

Eindrapportage EZK Gedragsanalyse verduurzaming MKB (PDF) | 107 pagina's | (2,81 MB)